top of page

Teambuilding

Leuke, spannende maar altijd leerzame uitdagingen op maat van uw team !​

Mensen zijn overlevers: ze hebben het natuurlijke vermogen om zich aan te passen aan nieuwe en veranderende situaties. Maar mensen zijn ook gewoontedieren: eens aangepast, zullen mensen trachten de omgeving naar hun hand te zetten. Deze menselijke eigenschappen kunnen complementair zijn. In sommige gevallen vormen ze echter een bedreiging voor de verdere ontwikkeling en evolutie. Vertrekkende van deze 2 eigenschappen willen we mensen en organisaties positief stimuleren om open te staan voor verandering en aanpassing.

 

Via uitdagende teambuildingopdrachten creëren we de juiste sfeer en klimaat waarin mensen zichzelf kunnen zijn. De opdrachten staan los van de werksituatie. We plaatsen deelnemers in situaties waarin ze andere rollen mogen opnemen. Daarbij kunnen ze nieuwe talenten en passies ontdekken en tonen. Het uitgangspunt is plezier maken. De reacties, zowel positief als negatief, gebruiken we in het verdere traject om organisaties en mensen een boost te geven. Deze reactie en verandering zijn bron voor reflectie over de huidige situatie en eigen persoon.

 

Wil u werken aan de sfeer binnen uw team, maar is uw tijd beperkt ? Dan kunnen we u een mini-teambuilding aanbieden.

 

Is uw interesse gewekt ? Neem dan even contact op voor een vrijblijvend gesprek of gratis offerte.

bottom of page